Maria Badeńska Stapp

Maria Badeńska-Stapp

Historyk sztuki i pedagog, pracownik państwowej służby ochrony zabytków z kilkunastoletnim stażem. W latach 2012-2021 roku Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie zaangażowana w modelową rewitalizację miasta. W latach 2021-2024 pracowała w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, gdzie m.in. koordynowała Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji. W latach 2017-2020 prowadziła projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury dotyczący roli kultury w procesie rewitalizacji. Od marca 2024 roku ponownie pracuje dla Urzędu Miasta Żyrardowa, gdzie koordynuje starania miasta o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prowadzi szkolenia, prezentacje, warsztaty. Współautorka publikacji: „Rola dziedzictwa kulturowego w Rewitalizacji” oraz „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik” .