Paweł Krzemień

Paweł Krzemień

Pasjonat miasta Słupska, a od 2018 r. Kierownik Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dzięki jego pomysłom i pracy, Słupsk postrzegany jest jako lider w zazielenianiu miast. Zainicjował działania związane z zagospodarowywaniem i urządzaniem terenów zielonych w miejscach, które wydawały się być „skazane na straty” m.in. pod liniami energetycznymi. Jest współtwórcą koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych i modernizacji Bulwarów rzeki Słupi, które stały się jednymi z chętniej odwiedzanych miejsc w mieście. Współtwórca koncepcji słupskich zieleńców deszczowych i zbiorników retencyjnych zatrzymujących wody opadowe w górnych tarasach miasta, a także procedury ochrony starych drzew w Słupsku. Wolny czas spędza na pieszych wędrówkach, zarażając ludzi miłością do ciekawych miejsc w Słupsku i okolicy.