Arkadiusz Ptak

Arkadiusz Ptak

Doktor habilitowany nauk politycznych, Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Członek komitetu naukowego Włoskiej Rady Architektów, Planistów, Architektów Krajobrazu i Kuratorów. Zajmuje się rozwojem strategicznym Miasta i Gminy Pleszew zgodnym z ideą SMART, a także koordynuje powiązany z nim proces rewitalizacji. W pracy naukowej koncentruje się m.in. na problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego oraz peryferyjności obszarów miejskich.