Rewitalizacja w kierunku ożywienia gospodarczego

Gospodarz panelu: Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR

Podczas panelu przyjrzymy się rewitalizacji przez pryzmat problematyki ożywienia gospodarczego i włączania lokalnego biznesu w działania rewitalizacyjne. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
– czy ożywienie gospodarcze zostało uwzględnione w programach rewitalizacji, czy jest skutkiem kapitalizacji przez biznes efektów rewitalizacji?
– czy wysoka skala interwencji publicznej na obszarze rewitalizacji stanowi efekt zachęty dla zaangażowania lokalnego biznesu w proces przemian?

Porównamy doświadczenia współpracy samorządów lokalnych z dziewięciu miast z przedsiębiorcami, z wykorzystaniem spec-rozwiązań ustawy o rewitalizacji (Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji), a także lokalnych systemów wsparcia biznesu (np. polityka podatkowa na obszarach rewitalizacji, programy dotacyjne). W panelu uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele miast dużych, średnich i małych, co umożliwi uwzględnienie w dyskusji różnorodnych perspektyw i doświadczeń związanych z kreowaniem ożywienia gospodarczego w procesach rewitalizacji.

Program:
– Prezentacja ekonomicznych aspektów rewitalizacji miast z udziałem przedstawicieli Malborka, Lublina, Radomska, Leszna, Gdańska, Kępic.
– Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Lublina, Kalisza, Krakowa, Pleszewa oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Data: II dzień – 8 października 2024

Godzina: 15:30 – 17:00

Scena: Rewitalizacja

Sala: Synergia 1+2

Moderacja

Prelegenci