Wojciech Łaptaś

Wojciech Łaptaś

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji. Współtworzył powstanie nowej struktury Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w Krakowie. Współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi i szkołami podstawowymi w zakresie wspierania krzewienia przedsiębiorczości. Trener i wykładowca w ramach programów wsparcia kierowanych do osób przedsiębiorczych. Członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promowania Przedsiębiorczych Postaw i Samodzielności Ekonomicznej „Sens”.