Ewa Pielak

Ewa Pielak

Ekonomista, urzędniczka z 17-letnim stażem. Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, jednocześnie kieruje Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego koordynującego program rewitalizacji. W ostatnich latach realizowane przez Gdańsk projekty rewitalizacyjne otrzymały szereg nagród w konkursach lokalnych, krajowych i europejskich, w tym prestiżową nagrodę w konkursie RegioStars organizowanym przez Komisję Europejską.