Miasto subregionalne jako biegun wzrostu

Data: I dzień – 7 października 2024

Godzina: 16:30 – 18:00

Scena: Ośrodki subregionalne

Sala: Harmonia 2+3