Sceny

 • Scena IDM

  Gospodarz sceny: Integrator Danych Miejskich IRMiR.

 • Scena Miejska

  Scena pod patronatem Miasta Krakowa. Scena Miejska stanowi integralną część IV Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej, jednak wyróżnia się wyjątkowym charakterem, umożliwiającym zgłaszanie propozycji wystąpień przez uczestników wydarzenia. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli administracji lokalnej, regionalnej i krajowej, studentów, doktorantów, badaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów miejskich. Dzięki temu możemy zagwarantować różnorodność i bogactwo prezentowanych…

 • Rewitalizacja

  Patron sceny: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zapraszamy na dwa dni rozmów o rewitalizacji podczas IV Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na Scenę Rewitalizacja zaprosiło różnych aktorów działań rewitalizacyjnych: przedstawicieli miast, organizacji pozarządowych, ministerstw, instytutów, firm doradczych, a także podcastera. Praktykując partnerskie podejście do rewitalizacji oddaliśmy panele gospodarzom z poszczególnych…

 • Ośrodki ponadlokalne i lokalne

  Scena pod patronatem Unii Miasteczek Polskich.

 • Ośrodki subregionalne

  Scena pod patronatem Związku Miast Polskich.

 • Metropolie + ośrodki regionalne

  Scena pod patronatem Unii Metropolii Polskich.