Czuła terytorializacja z perspektywy samorządów i regionów – wnioski ze spotkań regionalnych

W ramach programu Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej Instytut Rozwoju Miast i Regionów organizował cykl seminariów i debat we wszystkich 16 województwach na temat największych wyzwań rozwojowych miast i regionów oraz możliwych kierunków działań w ramach polityk publicznych – zarówno samorządowych, jak i realizowanych na poziomie krajowym. Punktem wyjścia dla tych dyskusji były wyniki badania hierarchii funkcjonalnej miast przeprowadzonego w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz diagnoza głównych trendów rozwojowych zachodzących w przestrzeni Polski.


Podczas sesji będziemy chcieli w krótkiej prezentacji przedstawić główne wnioski płynące ze spotkań w regionach oraz przedstawić w trakcie debaty perspektywę samorządów lokalnych i regionalnych na trudne zadanie związane z koniecznością lepszej terytorializacji krajowych polityk rozwojowych i sektorowych. Jakie są największe potrzeby w tym względzie? Czy bardziej zróżnicowana polityka krajowa wobec różnych grup miast i obszarów specjalnej interwencji jest skuteczna? Czy obecne klasyfikacje rzeczywiście wspierały miasta i terytoria, które najbardziej tej pomocy potrzebowały? Jak można lepiej zindywidualizować wsparcie w ramach polityk krajowych i czy w ogóle jest to możliwe w ramach „zaszufladkowanych” funduszy europejskich?

Data: I dzień – 7 października 2024

Godzina: 16:00 – 17:30

Scena: Rozwój kraju, regionów i miast

Sala: Idea 2